Ανακοινώσεις

Υπεύθυνες δηλώσεις για τις ηλεκτρονικές εγγραφές

Αναρτήθηκε από 5o Γυμνάσιο Κατερίνης

Παρακαλούμε να αποσταλούν στο mail του σχολείου ( 5gymkate@sch.gr ) μέχρι τη Δευτέρα 22-4-2024 οι υπεύθυνες δηλώσεις για τις ηλεκτρονικές εγγραφές των μαθητών της Γ’ Γυμνασίου.

Ο γονέας/κηδεμόνας που θα υποβάλει την ηλεκτρονική εγγραφή θα πρέπει να συμπληρώσει την Υπεύθυνη Δήλωση Α

ο έτερος γονέας/κηδεμόνας θα συμπληρώσει και θα υποβάλει την Υπεύθυνη Δήλωση Β

Οι παραπάνω δηλώσει θα πρέπει να φέρουν το γνήσιο της υπογραφής είτε μέσω ΚΕΠ, είτε μέσω gov

Για τον συντάκτη

5o Γυμνάσιο Κατερίνης

Πες τη γνώμη σου