Φωτογραφίες από το αρχείο του σχολείου

Το φωτογραφικό αρχείο του σχολείου μας θα εμπλουτίζεται όσο βρίσκουμε νεότερες φωτογραφίες. Παρακαλούμε όσους έχουν φωτογραφικό υλικό να μας το στείλουν. Μπορείτε ή σε ηλεκτρονική μορφή στο email του σχολείου ή να περάσετε από το σχολείο να το κάνουμε εμείς.

2011 έως σήμερα

 

1991-2010

 

1971-1990

1951-1970

 Έως 1950