Ανακοινώσεις Καθηγητές

Ενδοσχολική Επιμόρφωση για τη διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα

Αναρτήθηκε από 5o Γυμνάσιο Κατερίνης

Τη Δευτέρα, 3-6-2024, πραγματοποιήθηκε ενδοσχολική επιμόρφωση την οποία παρακολούθησε ο σύλλογος διδασκόντων, με κύριο θέμα την διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα, με την παρουσίαση μελέτης περίπτωσης.

Οι συναισθηματικές και ψυχοκοινωνικές δυσκολίες που εμφανίζουν πολλοί/ές μαθητές/τριες αντιμετωπίζονται με εξειδικευμένες παρεμβάσεις Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, Ψυχοθεραπευτικού και Ψυχοεκπαιδευτικού χαρακτήρα, από τον Ψυχολόγο και την Κοινωνική Λειτουργό της Ε.Δ.Υ., που απαιτούν την συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, υπό το πρίσμα του Ανθρωποκεντρικού μοντέλου.
Επιπρόσθετα σκοπός της επιμόρφωσης ήταν η παρουσίαση καλών πρακτικών που βρήκαν εφαρμογή σε μια πολυεπίπεδη παρέμβαση τόσο με το ίδιο το ατόμο όσο και με τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και το ευρύτερο σύστημα κοινωνικών υπηρεσιών της τοπικής κοινότητας.

Για τον συντάκτη

5o Γυμνάσιο Κατερίνης

Πες τη γνώμη σου